Print
PDF

Mukasyafah Al-Qulub BAB 37 - QADA UNTUK MANUSIA

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah. Saya bersyukur kepada Allah kerana mengurniakan kelapangan dan sedikit kemudahan, ingin saya manfaatkan dengan menyalin satu bab yang terkandung dalam kitab MUKASHAFAH AL QULUB (Penenang Jiwa) karangan Hujatul Islam Imam Al-Ghazali, rahimahu Allah.

Secara peribadinya bagi saya kitab ini sangat bagus untuk dijadikan bahan bacaan bagi umat Islam seluruhnya kerana ianya banyak mengandungi panduan dan pedoman untuk kita menuju kearah kecantikan iman dan amal. Cuma sedikit kemuskilan kerana cetakan yang kedua belas kitab ini terlalu banyak perubahan gaya bahasanya. Jelasnya gaya bahasa dari karangan-karangan Imam Al-Ghazali yang lainnya sangatlah berbeza dari yang ini, ianya lebih halus dan indah bahasanya. Walau bagaimana pun ianya masih sebuah sumber ilmu yang bermutu.

Saya memohon ampun dari Allah jika terdapat kekurangan dari salinan saya dan saya memohon maaf dari para pembaca sekeliannya. Dan di sini hanyalah 1 bab dari 111 bab yang terkandung didalam MUKASHAFAH AL QULUB

BAB 37 - QADA UNTUK MANUSIA

Telah berkata Abu Hurairah ra, Rasulullah SAW bersabda:

"Tahukah engkau siapa si miskin itu?" Kami berkata, "lalah orang yang tidak punya dirham, dinar atau harta. "

Nabi SAW bersabda:

"Umatku yang miskin itu orang yang datang di hari Kiamat membawa solat, puasa dan zakat namun dia memaki, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah dan memukul. Maka kebaikannya diberikan kepada si anu dan si anu. Jika habis kebaikannya sebelum selesai hutangnya, maka kesalahan mereka diberikan kepadanya lalu dia dilemparkan ke Neraka."

Bagaimana nasibmu di hari itu? Kebaikanmu hilang oleh riak dan tipu daya syaitan. Jika kamu ada satu kebaikan dapat menyelamatkanmu tetapi musuhmu telah mengambilnya. Jika kau teliti puasamu di siang hari dan ibadahmu di malam hari, pada hari itu belum cukup pula untuk menebus ghibahmu, bagaimana dengan keburukan yang lain, seperti makan benda yang haram dan syubhat serta meninggalkan ibadah? Bagaimana engkau ingin bersih dari kezaliman di mana bukti bicara di hari itu?

Abi Zar merawikan bahawa Rasulullah SAW melihat dua ekor kambing sedang bertanduk-tandukkan. "Hai Abi Hurairah, tahukah engkau mengapa kambing itu bertanduk-tandukkan?" Tanya Rasulullah. "Tidak," Aku menjawab. "Tetapi Allah tahu dan akan mengadilinya di hari Kiamat. " Kata Rasulullah.

Dalam menafsirkan ayat:

"Tiadalah (haiwan) yang me/ata di bumi dan tiada pula burung yang terbang dengan dua sayapnya, melainkan semuanya itu beberapa umat seumpama kamujuga ... " (Q.S. Al An 'am: 38)

Abi Hurairah berkata, "Semua manusia, binatang melata dan burung, pada hari Kiamat dibawa untuk mendapat pengadilan dari Allah, lalu setengahnya berkata, "Wahai sekiranya aku jadi debu saja." Dan demikianlah ucapan orang kafir.

Bagaimanakah keadaan kau jika melihat bukumu tidak ada catatan kebaikan.

Lalu kau berkata, di mana kebaikanku dan dikatakan, "Telah diberikan kepada musuh-musuhmu." Jika kau lihat bukumu penuh keburukan di mana kau telah sabar meninggalkannya. Lalu kau berkata, "Ya Tuhan, keburukan ini sama sekali tidak pernah kulakukan." Maka dikatakan, "Itulah keburukan orang yang kau ghibahi, kau maki dan kau zalimi dalam bermuamalat."

Ibnu Mas'ud berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW:

"Syaitan tidak mengharapkan kau menyembah berhala di bumi Arab tetapi dia rela dengan keburukan darimu yang lebih hina dari itu. "

Hindarkan kezaliman seboleh yang mungkin. Di hari Kiamat seorang hamba datang membawa segudang ketaatan. Dia kira akan menyelamatkannya. Tapi selalu datang orang berkata, "Ya Tuhan si fulan menganiayaku." Allah berkata, "Ambillah kebaikannya." Demikianlah seterusnya hingga habis kebaikannya sama sekali.

Ketika turun ayat:

"Sungguh engkau akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Kemudian kamu berbantah-bantahan pada hari Kiamat di sisi Tuhanmu. " (Q.S. Az Zumar: 30)

Az-Zubair berkata, "Betapa dahsyat hari di mana tidak diampuni satu langkah, satu tamparan dan tidak pula satu kata. Yang dianiaya membalas yang menganiaya." Az-Zubair berkata, "Ya Rasulullah, berulang-kalilah kita bertang­gung-jawab ke atas dosa masing-masing?" Rasulullah menjawab, "Benar, berulangkali. Hingga kau berikan setiap hak yang punya hak."

Berkata Anas: Kudengar Rasulullah SAW bersabda:

"Allah membawa hamba-hamba dengan telanjang, berdebu dan  belum jelas. "

Kutanya, "Apakah belum jelas itu?" Rasulullah bersabda, "Mereka tidak punya apa-apa. Kemudian Tuhan memanggil mereka dengan suara yang terdengar dari jauh mahupun dekat. "Aku Raja. Tidak akan ahli Syurga masuk Syurga, sedang dia menzalimi seorang ahli Neraka, sebelum dibayarnya. Tidak pula ahli Neraka masuk Neraka, sedang ia menzalimi seorang ahli Jannah, sebelum ditebusnya. Sekalipun satu tamparan." Kutanya lagi, "Bagaimana kami datang dengan telan­jang, berdebu dan tidak jelas itu?"

Rasulullah SAW bersabda:

"Yakni dengan kebaikan dan keburukan. Takutlah menganiaya orang dengan mengambil harta, tidak menjaga harga diri, menyedihkan hati dan jahat dalam bergaul dengan mereka. Antara hamba dengan Allah ada ketentuan. Ampunan kepadanya lebih cepat. Orang yang zalim, telah bertaubat, namun mereka susah untuk minta halal pada yang dizalimi, hendaklah memperbanyak kebaikannya untuk hari qisas. Sukalah aku kebaikan antara dia dan Allah dengan penuh ikhlas. supaya boleh mendekatkannya kepada Allah hingga mendapat rahmat-Nya dan menyembunyikan dia pada kekasih-kekasih-Nya yang mukmin dalam menolak kezaliman darinya. "

Dari Anas, suatu hari Rasulullah SAW duduk. Kami lihat baginda tertawa hingga kelihatan gigi tengahnya. Umar bertanya, "Apakah yang membuatkan engkau tertawa, ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Dua lelaki umatku berdebat di hadapan Tuhan. Yang satu berkata, "Ya Tuhan, ambillah untukku kezaliman saudaraku kepadanya!" Tuhan berkata, "Berikan saudaramu kezalimanmu padanya!" Lelaki itu berkata, "Ya Tuhan, aku tidak punya kebaikan lagi." Allah berkata kepada lelaki yang meminta. "Apakah yang hendak kau perbuat, dia tidak punya kebaikan apa-apa?" Lelaki itu menjawab, "Tuhanku, pikulkan keburukanku padanya."

Anas berkata, "Rasulullah menangis, berlinang air matanya. Lalu baginda bersabda, "Itulah hari dahsyat, di mana orang ingin benar dosanya dipikulkan." Rasulullah berkata, "Kemudian Allah berkata kepada lelaki yang meminta,

                "Angkatlah kepalamu, lihatlah Syurga." Lelaki itu mengangkatt kepala lalu berkata, "Ya Tuhan kulihat kota dari perak indah dan gedung dari emas bertatahkan lukluk. Untuk nabi mana ini? Atau untuk siddiq mana ini? Atau untuk syahid siapa ini?" Allah berkata, "Untuk orang yang memberikan harganya pada-Ku."

Orang itu bertanya lagi, "Ya Tuhan siapa orang yang memiliki harganya?" Allah berkata, "Kamu memilikinya." Lelaki itu bertanya lagi, "Apa itu harganya?" Allah berkata, "Ampunan kepada saudaramu." Lelaki itu berkata, "Tuhan, aku telah mengampuninya." Allah berkata, "Jabatlah tangannya, bawalah ia masuk ke Syurga." Kemudian Rasulullah SAW bersabda ketika itu, "Takutlah kepada Allah, berdamailah kamu kepada sesamamu. Allah mendamaikan sesama mukmin."              '-

Ini peringatan, bahawa hal itu boleh didapati dengan memiliki akhlak Allah.

Yakni suka berdamai dengan sesama saudara. Fikirkan jika dalam bukumu tidak ada kezaliman atau kau diampuni dan mendapatkan nikmat abadi, betapa bahagia kau menerima keputusan. Dikenakan padamu mahkota redha, dijamin dengan kebahagiaan dan kenikmatan yang tidak ada hentinya. Saat itu hatimu melayang bahagia, mukamu putih berseri, bersinar bagai bulan purnama, luhur di antara manusia, tanpa beban dosa,kesejukan redha bersinar dari dahimu, semua orang memandangmu, terpegunkan keelokan dan keindahanmu. Para Malaikat mengelilingimu dan menyerukan, "Ini, si fulan bin fulan, telah redha dan diredhai akan bahagia selamanya."

Bukankah balasan itu lebih agung dari kedudukan di hati manusia yang kau dapatkan di dunia dengan riak dan kepalsuanmu? Jika kau tahu lebih agung, usahakanlah untuk mendapatkannya dengan keikhlasan dan ketulusan niat dalarn bermuamalah bersama Allah. Jika tidak, kau akan celaka. Di mana dalam bukumu, kesalahan yang kau anggap ringan itu adalah besar di hadapan Allah. Dia memurkaimu dan berkata, "Terimalah laknat-Ku hai hamba yang jahat, tidak KU-terima ibadahmu." Tentu saja, setelah mendengarnya, mukamu jadi hitam dan malaikat membencimu kerana kemurkaan Allah. Mereka berkata, "Terimalah laknatku dan laknat semua manusia." Kerana kemurkaan Allah, Malaikat zabaniah pun turut murka padamu. Mereka mencengkam ubun-ubunmu lalu mengangkatmu hingga orang-orang melihat betapa hitam mukamu dan nampak jelas kesedihanmu. Kau meratap dan mereka berkata, "Merataplah terus!" Dan para Malaikat berkata, "Ini, si fulan bin fulan, keburukan dan kedukaan telah dibukakan Allah. Dia melaknatinya setimpal keburukanya. Ia akan sengsara." Mungkin itu kerana dosa yang samar, ia takut tembelangnya terbongkar dan mencari kedudukan di hati orang. Betapa bodoh kau sembunyikan tembelangmu di hadapan sekelompok manusia di dunia, tapi tidak takut terbongkar di hadapan semua manusia bersama kemurkaan Allah dan seksaan-Nya yang pedih di tangan Zabaniah. Inilah keadaanmu. Tapi kau tidak hiraukan juga.

“Ya Allah, maafkanlah kesalahan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami. Dosa-dosa kedua ibu bapa kami, saudara-saudara kami serta sahabat-sahabat kami. Dan Engkau kurniakanlah rahmatMu kepada seluruh hamba-hambaMu. Ya Allah, dengan rendah diri dan rasa hina yang sangat tinggi. Lindungilah kami dari kesesatan kejahilan yang nyata mahupun yang terselindung. Sesungguhnya tiadalah sebaik-baik perlindung selain Engkau. Jauhkanlah kami dari syirik dan kekaguman kepada diri sendiri. Hindarkanlah kami dari kata-kata yang dusta. Sesungguhnya Engkaulah yang maha berkuasa di atas setiap sesuatu.”