Print
PDF

KITAB: TAKUT DAN HARAP

IHYA' ULUMIDDIN JILID 4 KITAB:  TAKUT DAN HARAP 

Yaitu: Kitab Ke tiga dari "Rubu' Yang Melepaskan" dari "Kitab Ihya' - 'Ulumiddin".

Segala pujian bagi Allah, yang di-harap-kan kasih-sayang dan pahalaNYA, yang di-takut-kan kebencian dan siksaanNYA, yang membangun hati wali-waliNYA dengan keenakan harapanNYA. Sehingga IA membawa mereka dengan kasih sayang nikmat-nikmatNYA kepada ketetapan di halaman hadharatNYA. Dan berpaling dari negeri percubaanNYA, yang menjadi tempat ketetapan musuh-musuhNYA. Dan IA memukul dengan cemeti pentakutanNYA dan herdikNYA yang keras, akan muka orang-orang yang berpaling dari hadharatNYA, ke negeri pahalaNYA dan kemuliaan-NYA. Dan IA mencegah mereka kepada mendatangi yang dicacikanNYA  dan menghampiri kepada kemarahan dan kutukanNYA. Karena tarikan segal a jenis makhluk dengan rantai-rantai paksaan dan kekerasan. Dan pada kali yang lain, dengan kekang-kekang kelemah-Iembutan dan kasih sayang kepada syurgaNYA.

Rahmat kepada Muhammad SAW penghulu nabi-nabiNYA dan sebaik-baik makhlukNYA. Dan kepada keluarga, para shahabat dan anak-anak cucu¬nya.

Adapun kemudian, maka sesungguhnya harap (ar-raja') dan takut (al-khauf) itu dua sayap, yang dengan dua sayap itu, orang-orang  muqarrabin terbang ke setiap pangkat yang terpuji. Dan merupakan dua pisau, yang dengan dua pisau itu, orang yang berjalan ke akhirat, memotong setiap tebing yang sukar didaki. Maka tiada yang membawa kepada kedekatan dengan Tuhan Yang Maha pemurah dan kepada angin syurga? serta keadaannya itu jauh tepi-tepinya, berat beban-bebannya, terkeliling dengan yang tiada disukai oleh hati dan dirindui oleh anggota-anggota badan dan sendi-sendi tubuh, selain oleh kekang-kekang harapan. Dan tiada yang menahan dari neraka jahannam dan azab yang pedih, serta keadaannya terkeliling dengan keinginan-keinginan yang lemah-Iembut dan kesenangan-kesenangan yang menakjubkan, selain oleh cemeti-cemeti pentakutan dan kekuasaan-kekuasaan yang mengeraskan.

Jadi, maka tidak boleh tidak, daripada penjelasan hakikat harap dan takut dan keutamaan keduanya. Dan jalan kesampaian kepada mengumpulkan di antara keduanya, serta berlawanan dan bertentangan di antara keduanya. Dan kami akan mengumpulkan penyebutan keduanya dalam suatu kitab, yang melengkapi atas dua bahagian.

Bahagian pertama tentang: harap. Dan bahagian ke dua, tentang: takut.

Adapun bahagian pertama: maka melengkapi atas: penjelasan hakikat harap, penjelasan keutamaan harap, penjelasan ubat harap dan jalan yang menarik harap dengan jalan itu.

“Ya Allah, maafkanlah kesalahan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami. Dosa-dosa kedua ibu bapa kami, saudara-saudara kami serta sahabat-sahabat kami. Dan Engkau kurniakanlah rahmatMu kepada seluruh hamba-hambaMu. Ya Allah, dengan rendah diri dan rasa hina yang sangat tinggi. Lindungilah kami dari kesesatan kejahilan yang nyata mahupun yang terselindung. Sesungguhnya tiadalah sebaik-baik perlindung selain Engkau. Jauhkanlah kami dari syirik dan kekaguman kepada diri sendiri. Hindarkanlah kami dari kata-kata yang dusta. Sesungguhnya Engkaulah yang maha berkuasa di atas setiap sesuatu.”